Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU č. 1/2019 ze dne 25. února 2019, kterým se řediteli Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) uděluje absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2017 [2019/355]