Zadeva T-366/10 P: Pritožba, ki jo je 1. septembra 2010 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 22. junija 2010 v zadevi F-78/09, Marcuccio proti Komisiji