Pisno vprašanje E-002531/11 Jim Higgins (PPE) za Komisijo. Izvajanje skupne kmetijske politike na Portugalskem