Zadeva C-14/11 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 11. januarja 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2010 v zadevi Alliance One International, Inc. (nekdanja Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd proti Evropski komisiji, T-24/05