Zadeva C-1/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte di Appello di Torino – Italija) – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Pristojnost v zadevah v zvezi z individualnimi pogodbami o zaposlitvi – Člen 20(2) – Delodajalec, ki je tožen pred sodišči države članice, v kateri ima sedež – Nasprotna tožba delodajalca – Določitev pristojnega sodišča)