SPOROČILO KOMISIJE SVETU Ocena ukrepov, ki jih je Irska sprejela kot odziv na priporočilo Sveta z dne 7. decembra 2010 z namenom odprave čezmernega javnofinančnega primanjkljaja