Pisno vprašanje E-0455/10 vlaga Konstantinos Pupakis (PPE) za Komisijo. Medsektorsko sodelovanje v ribogojskem sektorju v škodo potrošnikov