Rámcová dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští legislativní období