Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. marca 2010. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. marca 2010.#Janko Rottman proti Freistaat Bayern.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesverwaltungsgericht - Nemčija.#Državljanstvo Unije - Člen 17 ES - Državljanstvo države članice, pridobljeno z rojstvom - Državljanstvo druge države članice, pridobljeno z naturalizacijo - Izguba prvotnega državljanstva zaradi te naturalizacije - Retroaktivna izguba državljanstva, pridobljenega z naturalizacijo, zaradi zvijačnega ravnanja v postopku pridobitve - Odvzem državljanstva, ki povzroči izgubo statusa državljana Unije.#Zadeva C-135/08.