Pisno vprašanje E-3826/10 Jean-Luc Bennahmias (ALDE) za Komisijo. Naslovi področij pristojnosti Evropske komisije