Asia C-88/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.9.2017 – Valittajana Ferriere Nord SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Italialaiset betoniteräksen tuottajat — Hintojen vahvistaminen sekä tuotannon tai myynnin rajoittaminen tai valvonta — HT 65 artiklan rikkominen — Alkuperäisen päätöksen kumoaminen unionin yleisessä tuomioistuimessa — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 nojalla uudelleen tehty päätös — Uuden väitetiedoksiannon esittämättä jättäminen — Kuulematta jättäminen alkuperäisen päätöksen kumoamisen jälkeen)