Byla C-578/14: 2014 m. gruodžio 12 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Argenta Spaarbank NV/Belgijos valstybė