Zadeva T-142/12: Tožba, vložena 30. marca 2012 – Aventis Pharmaceuticals proti UUNT – Fasel (CULTRA)