Pisno vprašanje E-2820/10 vlaga Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) za Svet. Seznam terorističnih organizacij EU