Sporazum o zračnem prometu med ES in Kanado *** Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 o osnutku sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))