Zadeva C-34/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. novembra 2012 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Nadzor nad onesnaževanjem — Mejne vrednosti koncentracij PM10 v zunanjem zraku)