SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Akcijski načrt proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti