Pisno vprašanje E-006260/11 John Stuart Agnew (EFD) za Komisijo. Šikaniranje s strani javnih oblasti