Pisno vprašanje E-8752/10 John Stuart Agnew (EFD) za Komisijo. Sistem za elektronsko identifikacijo ovc