2010/815/EU: Sklep Komisije z dne 15. decembra 2009 o državni pomoči C 21/05 (ex PL 45/04) Poljske za družbo Poczta Polska v obliki nadomestila za obveznosti univerzalnih poštnih storitev (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9962) Besedilo velja za EGP