2010/815/EU: Komission päätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2009 , valtiontuesta C 21/05 (ex PL 45/04), jonka Puola aikoo toteuttaa Poczta Polskalle yleisten postipalvelujen tarjoamisesta myönnettävänä korvauksena (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9962) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti