Pisno vprašanje E-003242/11 John Stuart Agnew (EFD) za Komisijo. Opredelitve in število kmetovalcev