Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6380 – Bridgepoint/Infront Sports & Media) Besedilo velja za EGP