Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/594 tat-13 ta' April 2018 dwar l-identifikazzjoni tal-benżen-1,2,4-aċidu trikarboksiliku 1,2 anidride (anidride trimellitika) (TMA) bħala sustanza ta' tħassib serju ħafna skont l-Artikolu 57(f) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2018) 2112) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$