Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6156 – JCDecaux/Bolloré/JV ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ