Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6156 – JCDecaux/Bolloré/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP