Pisno vprašanje E-005835/11 Cristiana Muscardini (PPE), Roberta Angelilli (PPE) in Sonia Alfano (ALDE) za Komisijo. Spletna pedofilija