Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 516/2011 z dne 25. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 600/2005 glede uporabe pripravka Bacillus licheniformis DSM 5749 in Bacillus subtilis DSM 5750 v krmi, ki vsebuje mravljično kislino Besedilo velja za EGP