Odločba Komisije z dne 01/03/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6134 - BOUYGUES / HEIJMANS UK) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)