Sklep Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 21. septembra 2011.