Pisno vprašanje E-6814/10 Seán Kelly (PPE) za Komisijo. Najboljša praksa za celostno upravljanje obalnih območij, upoštevajoč previdnostno načelo