Sklep Komisije z dne 26. avgusta 2010 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5780) (Besedilo velja za EGP) (2010/472/EU)Besedilo velja za EGP.