Pisno vprašanje E-010191/11 João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Evtrofikacija obalnih voda in rečnih ustij