Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. aprila 2012 o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))