Pisno vprašanje E-1008/10 vlaga Astrid Lulling (PPE) za Komisijo. Dopolnitev izvedbenih predpisov za uredbo (ES) No 834/2007 v zvezi s proizvodnjo ekološkega vina