Zadeva T-366/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2010 – Procter & Gamble proti UUNT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti P&G PRESTIGE BEAUTE — Prejšnje nacionalne figurativne znamke Prestige — Delna zavrnitev registracije — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))