Pisno vprašanje E-1171/07 vlagata Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) in David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) za Komisijo. Rt Emine