Pisno vprašanje E-7239/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Podpora družinam