Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2010 om förslaget till rådets förordning om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))