Državne pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2010 o predlogu uredbe Sveta o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))