Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))