Overheidssteun voor de sluiting van niet-concurrerende steenkoolmijnen * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))