Valsts atbalsts nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai * Eiropas Parlamenta 2010. gada 23. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))