Valstybės pagalba nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti * 2010 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))