A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások * Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))