Valtiontuet kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. marraskuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valtiontuesta kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))