Zadeva T-251/09: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 5. januarja 2010 – Société des Pétroles Shell proti Komisiji