Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – Förlängning av tidsfristen – Ansökan från en upphandlande enhet