Aviz referitor la o cerere formulată în temeiul articolului 30 din Directiva 2004/17/CE – Prelungirea termenului – Cerere formulată de o entitate contractantă