Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Republike Koreje